تاک تابلو ( ارائه خدمات و فروشگاهی برق صنعتی ) ,

menuordersearch
taaktablo.ir
جستجو در فروشگاه
کنتاکتور
کلید سلکتور 4004 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )
کلید سلکتور 4004 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )

کلید سلکتور 4004 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )

کلید سلکتور 4004 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه ) - موجودی: 100
+
_

131,000 تومان موجود
کلید سلکتور 4003 کاوه
کلید سلکتور 4003 کاوه

کلید سلکتور 4003 کاوه

کلید سلکتور 4003 کاوه - موجودی: 100
+
_

110,000 تومان موجود
کلید سلکتور 4001 کاوه
کلید سلکتور 4001 کاوه

کلید سلکتور 4001 کاوه

کلید سلکتور 4001 کاوه - موجودی: 100
+
_

79,000 تومان موجود
کلید سلکتور 2507 کاوه ( سه فاز دو طرفه )
کلید سلکتور 2507 کاوه ( سه فاز دو طرفه )

کلید سلکتور 2507 کاوه ( سه فاز دو طرفه )

کلید سلکتور 2507 کاوه ( سه فاز دو طرفه ) - موجودی: 100
+
_

146,200 تومان موجود
کلید سلکتور 2504 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )
کلید سلکتور 2504 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )

کلید سلکتور 2504 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )

کلید سلکتور 2504 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه ) - موجودی: 100
+
_

112,000 تومان موجود
کلید سلکتور 2503 کاوه
کلید سلکتور 2503 کاوه

کلید سلکتور 2503 کاوه

کلید سلکتور 2503 کاوه - موجودی: 100
+
_

95,000 تومان موجود
کلید سلکتور 2502 کاوه
کلید سلکتور 2502 کاوه

کلید سلکتور 2502 کاوه

کلید سلکتور 2502 کاوه - موجودی: 100
+
_

75,000 تومان موجود
کلید سلکتور 2501 کاوه
کلید سلکتور 2501 کاوه

کلید سلکتور 2501 کاوه

کلید سلکتور 2501 کاوه - موجودی: 100
+
_

60,000 تومان موجود
کلید سلکتور 1608 کاوه (چپگرد - راستگرد)
کلید سلکتور 1608 کاوه (چپگرد - راستگرد)

کلید سلکتور 1608 کاوه (چپگرد - راستگرد)

کلید سلکتور 1608 کاوه (چپگرد - راستگرد) - موجودی: 100
+
_

107,000 تومان موجود
کلید سلکتور 1607 کاوه (سه فاز دو طرفه)
کلید سلکتور 1607 کاوه (سه فاز دو طرفه)

کلید سلکتور 1607 کاوه (سه فاز دو طرفه)

کلید سلکتور 1607 کاوه (سه فاز دو طرفه) - موجودی: 100
+
_

110,000 تومان موجود
کلید سلکتور 1605 کاوه (تکفاز دو طرفه)
کلید سلکتور 1605 کاوه (تکفاز دو طرفه)

کلید سلکتور 1605 کاوه (تکفاز دو طرفه)

کلید سلکتور 1605 کاوه (تکفاز دو طرفه) - موجودی: 100
+
_

61,000 تومان موجود
کلید سلکتور 1604 کاوه (سه فاز و نول یکطرفه)
کلید سلکتور 1604 کاوه (سه فاز و نول یکطرفه)

کلید سلکتور 1604 کاوه (سه فاز و نول یکطرفه)

کلید سلکتور 1604 کاوه (سه فاز و نول یکطرفه) - موجودی: 100
+
_

84,200 تومان موجود
کلید سلکتور 1603 کاوه
کلید سلکتور 1603 کاوه

کلید سلکتور 1603 کاوه

کلید سلکتور 1603 کاوه - موجودی: 100
+
_

72,000 تومان موجود
کلید سلکتور 1602 کاوه
کلید سلکتور 1602 کاوه

کلید سلکتور 1602 کاوه

کلید سلکتور 1602 کاوه - موجودی: 100
+
_

60,500 تومان موجود
کلید سلکتور 1601 کاوه
کلید سلکتور 1601 کاوه

کلید سلکتور 1601 کاوه

کلید سلکتور 1601 کاوه - موجودی: 100
+
_

46,500 تومان موجود
کلید کمپکت قابل تنظیم 125A-250A LS
کلید کمپکت قابل تنظیم 125A-250A LS

کلید کمپکت قابل تنظیم 125A-250A LS

کلید کمپکت قابل تنظیم 125A-250A LS - موجودی: 100
+
_

1,785,000 تومان موجود
کلید کمپکت قابل تنظیم 100A LS
کلید کمپکت قابل تنظیم 100A LS

کلید کمپکت قابل تنظیم 100A LS

کلید کمپکت قابل تنظیم 100A LS - موجودی: 100
+
_

1,111,000 تومان موجود
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 400A LS
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 400A LS

کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 400A LS

کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 400A LS - موجودی: 100
+
_

5,061,000 تومان موجود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

instagramtelegram
logo

دفتر مرکزی :
تهران - بزرگراه فتح - بین خیابان 19 و 21 - پلاک 429
تلفن های تماس :
66785123​-021 66814279​-021
info @taaktablo.com