تاک تابلو ( ارائه خدمات و فروشگاهی برق صنعتی ) ,

menuordersearch
taaktablo.ir
تجهیزات قطع و وصل اتو ماتیککنتاکتور ال اسفیوز مینیاتوری بیمتال

تجهیزات قطع و وصل اتو ماتیک

کلید کمپکت قابل تنظیم 125A-250A LS
+
_
کلید کمپکت قابل تنظیم 125A-250A LS - موجودی: 100
کلید کمپکت قابل تنظیم 125A-250A LS

کلید کمپکت قابل تنظیم 125A-250A LS

1,785,000 تومان
کلید کمپکت قابل تنظیم 100A LS
+
_
کلید کمپکت قابل تنظیم 100A LS - موجودی: 100
کلید کمپکت قابل تنظیم 100A LS

کلید کمپکت قابل تنظیم 100A LS

1,111,000 تومان
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 400A LS
+
_
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 400A LS - موجودی: 100
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 400A LS

کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 400A LS

5,061,000 تومان
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 250A LS
+
_
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 250A LS - موجودی: 100
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 250A LS

کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 250A LS

2,014,000 تومان
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 100A LS
+
_
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 100A LS - موجودی: 100
کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 100A LS

کلید کمپکت غیر قابل تنظیم 100A LS

1,114,000 تومان
بی متال از جریان 54 تا 150 آمپر LS
+
_
بی متال از جریان 54 تا 150 آمپر LS - موجودی: 100
بی متال از جریان 54 تا 150 آمپر LS

بی متال از جریان 54 تا 150 آمپر LS

1,775,000 تومان
بی متال از جریان 28 تا 100 آمپر LS
+
_
بی متال از جریان 28 تا 100 آمپر LS - موجودی: 100
بی متال از جریان 28 تا 100 آمپر LS

بی متال از جریان 28 تا 100 آمپر LS

894,000 تومان
بی متال از جریان 18 تا 65 آمپر LS
+
_
بی متال از جریان 18 تا 65 آمپر LS - موجودی: 100
بی متال از جریان 18 تا 65 آمپر LS

بی متال از جریان 18 تا 65 آمپر LS

626,000 تومان
بی متال از جریان 0/4 تا 40 آمپر LS
+
_
بی متال از جریان 0/4 تا 40 آمپر LS - موجودی: 100
بی متال از جریان 0/4 تا 40 آمپر LS

بی متال از جریان 0/4 تا 40 آمپر LS

387,000 تومان
بی متال از جریان 0/4 تا 6 آمپر LS
+
_
بی متال از جریان 0/4 تا 6 آمپر LS - موجودی: 100
بی متال از جریان 0/4 تا 6 آمپر LS

بی متال از جریان 0/4 تا 6 آمپر LS

340,000 تومان

تجهیزات قطع و وصل دستی

کلید سلکتور 4004 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )
+
_
کلید سلکتور 4004 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه ) - موجودی: 100
کلید سلکتور 4004 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )

کلید سلکتور 4004 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )

131,000 تومان
کلید سلکتور 4003 کاوه
+
_
کلید سلکتور 4003 کاوه - موجودی: 100
کلید سلکتور 4003 کاوه

کلید سلکتور 4003 کاوه

110,000 تومان
کلید سلکتور 4001 کاوه
+
_
کلید سلکتور 4001 کاوه - موجودی: 100
کلید سلکتور 4001 کاوه

کلید سلکتور 4001 کاوه

79,000 تومان
کلید سلکتور 2507 کاوه ( سه فاز دو طرفه )
+
_
کلید سلکتور 2507 کاوه ( سه فاز دو طرفه ) - موجودی: 100
کلید سلکتور 2507 کاوه ( سه فاز دو طرفه )

کلید سلکتور 2507 کاوه ( سه فاز دو طرفه )

146,200 تومان
کلید سلکتور 2504 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )
+
_
کلید سلکتور 2504 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه ) - موجودی: 100
کلید سلکتور 2504 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )

کلید سلکتور 2504 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )

112,000 تومان
کلید سلکتور 2503 کاوه
+
_
کلید سلکتور 2503 کاوه - موجودی: 100
کلید سلکتور 2503 کاوه

کلید سلکتور 2503 کاوه

95,000 تومان
کلید سلکتور 2502 کاوه
+
_
کلید سلکتور 2502 کاوه - موجودی: 100
کلید سلکتور 2502 کاوه

کلید سلکتور 2502 کاوه

75,000 تومان
کلید سلکتور 2501 کاوه
+
_
کلید سلکتور 2501 کاوه - موجودی: 99
کلید سلکتور 2501 کاوه

کلید سلکتور 2501 کاوه

60,000 تومان
کلید سلکتور 1608 کاوه (چپگرد - راستگرد)
+
_
کلید سلکتور 1608 کاوه (چپگرد - راستگرد) - موجودی: 100
کلید سلکتور 1608 کاوه (چپگرد - راستگرد)

کلید سلکتور 1608 کاوه (چپگرد - راستگرد)

107,000 تومان
کلید سلکتور 1607 کاوه (سه فاز دو طرفه)
+
_
کلید سلکتور 1607 کاوه (سه فاز دو طرفه) - موجودی: 100
کلید سلکتور 1607 کاوه (سه فاز دو طرفه)

کلید سلکتور 1607 کاوه (سه فاز دو طرفه)

110,000 تومان

لوازم اندازه گیری

ترموستات آدنیس تک نمایشگر ولومی TDA-N
+
_
ترموستات آدنیس تک نمایشگر ولومی TDA-N - موجودی: 52
ترموستات آدنیس تک نمایشگر ولومی TDA-N

ترموستات آدنیس تک نمایشگر ولومی TDA-N

391,500 تومان
پالس میتر (دور سنج) آدنیس مدل RPM-H
+
_
پالس میتر (دور سنج) آدنیس مدل RPM-H - موجودی: 97
پالس میتر (دور سنج) آدنیس مدل RPM-H

پالس میتر (دور سنج) آدنیس مدل RPM-H

476,500 تومان
کنترلر دستگاه سنگ شکن
+
_
کنترلر دستگاه سنگ شکن - موجودی: 100
کنترلر دستگاه سنگ شکن

کنترلر دستگاه سنگ شکن

759,000 تومان
دورسنج میکروپروسسوری(تاکومتر) آدنیس PMC-N
+
_
دورسنج میکروپروسسوری(تاکومتر) آدنیس PMC-N - موجودی: 52
دورسنج میکروپروسسوری(تاکومتر) آدنیس PMC-N

دورسنج میکروپروسسوری(تاکومتر) آدنیس PMC-N

552,000 تومان
دورسنج میکروپروسسوری(تاکومتر) آدنیس PMC-H
+
_
دورسنج میکروپروسسوری(تاکومتر) آدنیس PMC-H - موجودی: 52
دورسنج میکروپروسسوری(تاکومتر) آدنیس PMC-H

دورسنج میکروپروسسوری(تاکومتر) آدنیس PMC-H

495,500 تومان
تاکومتر دیجیتال آدنیس مدل RPM-N تک رله
+
_
تاکومتر دیجیتال آدنیس مدل RPM-N تک رله - موجودی: 52
تاکومتر دیجیتال آدنیس مدل RPM-N تک رله

تاکومتر دیجیتال آدنیس مدل RPM-N تک رله

571,500 تومان
کانتر میکروپروسسوری آدنیس مدل CDM-N
+
_
کانتر میکروپروسسوری آدنیس مدل CDM-N - موجودی: 52
کانتر میکروپروسسوری آدنیس مدل CDM-N

کانتر میکروپروسسوری آدنیس مدل CDM-N

571,500 تومان
کانتر میکروپروسسوری آدنیس مدل CDM-H
کانتر میکروپروسسوری آدنیس مدل CDM-H
+
_
کانتر میکروپروسسوری آدنیس مدل CDM-H - موجودی: 98
کانتر میکروپروسسوری آدنیس مدل CDM-H

کانتر میکروپروسسوری آدنیس مدل CDM-H

571,500 تومان
پالس میتر (دور سنج) آدنیس مدل RPM-H تک رله
+
_
پالس میتر (دور سنج) آدنیس مدل RPM-H تک رله - موجودی: 52
پالس میتر (دور سنج) آدنیس مدل RPM-H تک رله

پالس میتر (دور سنج) آدنیس مدل RPM-H تک رله

571,500 تومان
ترموستات آدنیس دو نمایشگر دیجیتال TMB-N
+
_
ترموستات آدنیس دو نمایشگر دیجیتال TMB-N - موجودی: 52
ترموستات آدنیس دو نمایشگر دیجیتال TMB-N

ترموستات آدنیس دو نمایشگر دیجیتال TMB-N

439,500 تومان

تجهیزات جانبی

چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC سفید سری HLD11
+
_
چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC سفید سری HLD11 - موجودی: 100
چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC سفید سری HLD11

چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC سفید سری HLD11

18,000 تومان
چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC زرد سری HLD11
+
_
چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC زرد سری HLD11 - موجودی: 100
چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC زرد سری HLD11

چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC زرد سری HLD11

15,000 تومان
چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC قرمز سری HLD11
+
_
چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC قرمز سری HLD11 - موجودی: 100
چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC قرمز سری HLD11

چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC قرمز سری HLD11

15,000 تومان
چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC سبز سری HLD11
+
_
چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC سبز سری HLD11 - موجودی: 100
چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC سبز سری HLD11

چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC سبز سری HLD11

15,000 تومان
چراغ سیگنال آبی هیمل
+
_
چراغ سیگنال آبی هیمل - موجودی: 100
چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC آبی سری HLD11

چراغ سیگنال هیمل 220 ولت AC/DC آبی سری HLD11

20,000 تومان
داکت بدون شیار HWD 100*60
+
_
داکت بدون شیار HWD 100*60 - موجودی: 100
داکت بدون شیار HWD 100*60

داکت بدون شیار HWD 100*60

15,400 تومان
داکت بدون شیار HWD 60*60
+
_
داکت بدون شیار HWD 60*60 - موجودی: 100
داکت بدون شیار HWD 60*60

داکت بدون شیار HWD 60*60

12,300 تومان
داکت بدون شیار HWD 60*40
+
_
داکت بدون شیار HWD 60*40 - موجودی: 100
داکت بدون شیار HWD 60*40

داکت بدون شیار HWD 60*40

9,800 تومان
داکت بدون شیار HWD 40*40
+
_
داکت بدون شیار HWD 40*40 - موجودی: 100
داکت بدون شیار HWD 40*40

داکت بدون شیار HWD 40*40

7,300 تومان
داکت بدون شیار HWD 20*12
+
_
داکت بدون شیار HWD 20*12 - موجودی: 100
داکت بدون شیار HWD 20*12

داکت بدون شیار HWD 20*12

2,400 تومان

اتوماسیون

اینورتور 280KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت
+
_
اینورتور 280KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت - موجودی: 100
اینورتور 280KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

اینورتور 280KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

314,474,000 تومان
اینورتور 220KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت
+
_
اینورتور 220KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت - موجودی: 100
اینورتور 220KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

اینورتور 220KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

214,414,000 تومان
اینورتور 160KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت
+
_
اینورتور 160KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت - موجودی: 100
اینورتور 160KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

اینورتور 160KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

183,443,000 تومان
اینورتور 132KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت
+
_
اینورتور 132KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت - موجودی: 100
اینورتور 132KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

اینورتور 132KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

126,096,000 تومان
اینورتور 110KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت
+
_
اینورتور 110KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت - موجودی: 100
اینورتور 110KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

اینورتور 110KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

111,547,000 تومان
اینورتور 90KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت
+
_
اینورتور 90KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت - موجودی: 100
اینورتور 90KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

اینورتور 90KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

92,955,000 تومان
اینورتور 75KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت
+
_
اینورتور 75KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت - موجودی: 100
اینورتور 75KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

اینورتور 75KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

74,854,000 تومان
اینورتور 55KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت
+
_
اینورتور 55KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت - موجودی: 100
اینورتور 55KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

اینورتور 55KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

66,622,000 تومان
اینورتور 45KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت
+
_
اینورتور 45KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت - موجودی: 100
اینورتور 45KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

اینورتور 45KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

53,544,000 تومان
اینورتور 37KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت
+
_
اینورتور 37KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت - موجودی: 100
اینورتور 37KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

اینورتور 37KW iMaster مدل E1 سه فاز 380 ولت

45,401,000 تومان
 teco himel ls اشنایدر  هیوندای آتونیکس زیمنس fuji PARSIANCONTROL ADONISپی ال سی های ATeck
جدیدترین کالاها + لیست کامل
کلید سلکتور 4004 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )
+
_
کلید سلکتور 4004 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه ) - موجودی: 100
کلید سلکتور 4004 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )کلید سلکتور 4004 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )131,000 تومان
کلید سلکتور 4003 کاوه
+
_
کلید سلکتور 4003 کاوه - موجودی: 100
کلید سلکتور 4003 کاوهکلید سلکتور 4003 کاوه110,000 تومان
کلید سلکتور 4001 کاوه
+
_
کلید سلکتور 4001 کاوه - موجودی: 100
کلید سلکتور 4001 کاوهکلید سلکتور 4001 کاوه79,000 تومان
کلید سلکتور 2507 کاوه ( سه فاز دو طرفه )
+
_
کلید سلکتور 2507 کاوه ( سه فاز دو طرفه ) - موجودی: 100
کلید سلکتور 2507 کاوه ( سه فاز دو طرفه )کلید سلکتور 2507 کاوه ( سه فاز دو طرفه )146,200 تومان
کلید سلکتور 2504 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )
+
_
کلید سلکتور 2504 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه ) - موجودی: 100
کلید سلکتور 2504 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )کلید سلکتور 2504 کاوه ( سه فاز و نول یکطرفه )112,000 تومان
کلید سلکتور 2503 کاوه
+
_
کلید سلکتور 2503 کاوه - موجودی: 100
کلید سلکتور 2503 کاوهکلید سلکتور 2503 کاوه95,000 تومان
کلید سلکتور 2502 کاوه
+
_
کلید سلکتور 2502 کاوه - موجودی: 100
کلید سلکتور 2502 کاوهکلید سلکتور 2502 کاوه75,000 تومان
کلید سلکتور 2501 کاوه
+
_
کلید سلکتور 2501 کاوه - موجودی: 99
کلید سلکتور 2501 کاوهکلید سلکتور 2501 کاوه60,000 تومان
کلید سلکتور 1608 کاوه (چپگرد - راستگرد)
+
_
کلید سلکتور 1608 کاوه (چپگرد - راستگرد) - موجودی: 100
کلید سلکتور 1608 کاوه (چپگرد - راستگرد)کلید سلکتور 1608 کاوه (چپگرد - راستگرد)107,000 تومان
کلید سلکتور 1607 کاوه (سه فاز دو طرفه)
+
_
کلید سلکتور 1607 کاوه (سه فاز دو طرفه) - موجودی: 100
کلید سلکتور 1607 کاوه (سه فاز دو طرفه)کلید سلکتور 1607 کاوه (سه فاز دو طرفه)110,000 تومان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

instagramtelegram
logo

دفتر مرکزی :
تهران - بزرگراه فتح - بین خیابان 19 و 21 - پلاک 429
تلفن های تماس :
66785123​-021 66814279​-021
info @taaktablo.com